SSU Skåne


Vi är Skånes Scoaldemokratiska Ungdomsdistrikt. Vi bygger tillsammans den skånska socialdemokratin. Vi organiserar unga – ända från stan till landsbygden.I Skåne finns 9 aktiva klubbarSkånes distriktsstyrelse

Ordförande
Hanna Jokel

Kassör
Kalle Olofsson

Ledamot
Magnus Bjerg Sturm

Ledamot
Tilde Bromander

Ledamot
Alexander Malmqvist

Ledamot
Kevin Vuong