.

.

Skånehymnen

”Skånedistriktet är klubbar utav stål, socialismen är vårt helga mål. Vi ska göra hela världen rög (och gul). Valet gäller seger eller död. Socialismen ska byggas i betong. Leve Skåne och dess stolta sång.
Betong! Tillväxt! Administration! x2″

.

.

Ta ställning

Ett första steg i mångas engagemang är att ta ställning genom medlemskap för att visa stöd för SSU:s idéer och värderingar. Du kan också följa oss på InstagramFacebookTiktokYoutube och Twitter.

Lär dig mer

Kunskap är makt. I SSU anordnas utbildningar, seminarier och föreläsningar. Många av våra klubbar och distrikt. Du kan lära dig om alltifrån politik, debatteknik och ledarskap. Alla SSU:s arrangemang är kostnadsfria.

Påverka

Genom SSU får unga verktyg att förändra samhället. Vi tar ställning och opinionsbildar i frågor som är viktiga för unga. Många socialdemokratiska politiker gick först med i SSU.

.

.

SSUs valfilm 2022

.


1 maj med SSU Skåne